Odborné semináre
Sem vložte podnadpis

Odborné semináre 2020

Naše odborné semináre a kurzy vedú skúsení lektori z aplikačnej praxe s dlhoročnými znalosťami a odbornou praxou presahujúcou 20 rokov pôsobenia v prostredí špecializovanej štátnej správy - colných orgánov na rôznych úrovniach riadenia a funkcií s bonusom znalostí s prostredia obchodných subjektov v segmente colných služieb, logistiky, všetkých druhov dopravy so znalosťou unitárneho a slovenského colného práva.

Prinášame Vám termíny odborných seminárov v rámci ktorých je obsiahnutá problematika pôvodu tovaru. Odporúčame si vždy záujemcom preštudovať obsahovú náplň predmetného odborného seminára v a rozhodnúť sa o jeho vhodnosti s ohľadom na Vašu mieru zapojenia sa do colných činností a potrebu znalosti v danom rozsahu. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás na cdservices(zavináč)cdservices.sk a my Vám radi Vaše otázky odpovieme a odporučíme Vám adekvátnu formu ako i rozsah a konkrétny odborný seminár. Ak máte záujem o odborný seminár takpovediac pripravený na mieru,  naši lektori a konzultanti Vaše požiadavky prerokujú a navrhnú optimálny model aj vzhľadom na cieľovú skupinu ako i na obsahovú skladbu, či časovú dotáciu.

Uvedené odborné semináre realizujeme priamo vo firmách ako INTERNÚ FORMU na základe požiadavky klienta a po dohode s klientom. Vypracujeme a pošleme Vám cenovú ponuku s individuálnym zvýhodnením pri skupinách. 

Počas mimoriadnej situácie a trvaní opatrení v dôsledku KORONAVÍRUSOVEJ pandémie, môžete využiť možnosť absolvovať všetky školenia v našej ponuke ON LINE diaľkovou formou cez zdieľané pripojenie. 

Prihlásiť sa môžete spôsobom ako doposiaľ a to cez prihlasovací ON LINE formulár, preklik je pri každej vzdelávacej aktivite. 

Oznamujeme cteným klientom a verejnosti, že od stredy 3.6.2020 na základe ďalšieho uvoľnenia sopatrení (pozri nižšie) obnovujeme konanie odborných seminárov, kurzov a školení prezenčnou formou.

Záujemcovia o tento druh odborného vzdelávania cez osobnú účasť sa môžu prihlásiť cez úvodnú stránku nášho webu, kde nájdu PRIHLÁŠKU. Obnovujeme konanie všeobecnej formy u nás v Trnave, ako aj internej priamo u klienta po dohode. Rozhodli sme sa pre klientov, ktorí nemôžu cestovať, prípadne im nevyhovuje ani interná forma zachovať i ON LINE formu cez zdieľané pripojenie na diaľku ako jednu z možností realizácie.

Zdroj: ÚVZ SR dňa 1.6.2020

  • odborné semináre, kurzy, školenia po 3.6.2020 i ON LINE,
  • prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU na www.cdservices.sk,
  • inštrukcie pošleme len prihláseným účastníkom,
  • prezenčne u nás / interne / ON LINE - vyberte si. 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode   

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 25.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 30.7.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 17.12.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax  

Cena 150 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 1.10.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; trvá 3 dni; cena 465 € bez DPH   

K individuálnemu / internému kurzu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 15.7. - 17.7.2020 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 13.10. - 15.10.2020 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 8.12. - 10.12.2020 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti; trvá 4 dni; cena 465 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

 Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné konanie pri dovoze a vývoze 

Cena 125 € bez DPH  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 30.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 23.7.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 17.9.2020; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 19.11.2020; od 9:00 do 15:00 h.;   

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie a pôvod tovaru 
Cena 125 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie a colná hodnota  

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 23.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 28.7.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 25.8.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 22.9.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 20.10.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 24.11.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná problematika pre logistiku

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 18.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 7.7.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 20.8.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 27.10.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná deklarácia 

Cena 125 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru, trvá 2 dni, 

cena 300 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy:  24.9. - 25.9.2020 (2 dni);  

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Dôkazy o pôvode tovaru - druhy, vyhotovenie, použitie, cena 150 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Vyhlásenia dodávateľov - použitie, vyhotovenie,            cena 150 € bez DPH

K individuálnej / internej / ON LINE forme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 27.8.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 29.10.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);