Semináre

Odborné semináre 2024

Naše odborné semináre a kurzy vedú skúsení lektori z aplikačnej praxe s dlhoročnými znalosťami a odbornou praxou presahujúcou 30 rokov pôsobenia v prostredí špecializovanej štátnej správy - colných orgánov na rôznych úrovniach riadenia a funkcií s bonusom znalostí s prostredia obchodných subjektov v segmente colných služieb, logistiky, všetkých druhov dopravy so znalosťou unitárneho a slovenského colného práva.

Prinášame Vám termíny odborných seminárov v rámci ktorých je obsiahnutá problematika pôvodu tovaru. Odporúčame si vždy záujemcom preštudovať obsahovú náplň predmetného odborného seminára v a rozhodnúť sa o jeho vhodnosti s ohľadom na Vašu mieru zapojenia sa do colných činností a potrebu znalosti v danom rozsahu. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás: 


a my Vám radi Vaše otázky odpovieme a odporučíme Vám adekvátnu formu ako i rozsah a konkrétny odborný seminár. Ak máte záujem o odborný seminár takpovediac pripravený na mieru,  naši lektori a konzultanti Vaše požiadavky prerokujú a navrhnú optimálny model aj vzhľadom na cieľovú skupinu ako i na obsahovú skladbu, či časovú dotáciu.

Uvedené odborné semináre realizujeme v súčasnosti počas nepriaznivej epidemiologickej situácie ako webináre.  Prezenčnú všeobecnú, internú alebo individuálnu bude možné realizovať  na základe požiadavky klienta a po dohode s klientom až po uvoľnení opatrení. Vypracujeme a pošleme Vám cenovú ponuku s individuálnym zvýhodnením pri skupinách. 

Počas mimoriadnej situácie a trvaní opatrení v dôsledku KORONAVÍRUSOVEJ pandémie, môžete využiť možnosť absolvovať všetky školenia v našej ponuke ON LINE diaľkovou formou cez zdieľané pripojenie ako webinár.    

Prihláste sa na naše odborné kurzy a semináre k pôvodu tovaru : 

Webinár je tiež vhodný pre klientov, ktorí nemôžu cestovať a nevyhovuje im interná forma.

  • odborné semináre, kurzy, školenia ako webináre; 
  • prihláste sa cez ON LINE PRIHLÁŠKU;
  • inštrukcie pošleme len prihláseným účastníkom. 

Brexit a colná problematika po 1.1.2024 

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode  

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 2.5.2024 od 9:00 do 15:00 h.;   

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie 

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax  

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 21.3.2024 alebo na objednávku;  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie
 

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; trvá 3 dni; 

Cena 585 € bez DPH   

K individuálnemu kurzu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: na objednávku  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

 

Colné konanie pri dovoze a vývoze 

Cena 180 € bez DPH  

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 12.3.2024; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 23.4.2024; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 14.5.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 25.6.2024; od 9:00 do 15:00 h.;  

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colné zatriedenie a pôvod tovaru 
Cena 180 € bez DPH

Cenovú ponuku Vám na vyžiadanie zašleme, interne, dištančne alebo prezenčne, aj individuálne.

Kedy: 14.3.2024; od 9:00 do 15:00 h.;    

Kedy: 23.5.2024; od 9:00 do 15:00 h.;   

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colné zatriedenie a colná hodnota  

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 26.3.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colná problematika pre logistiku

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 29.2.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 16.4.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 21.5.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 30.5.2024od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Colná deklarácia 

Cena 180 € bez DPH

Na objednávku: interne, prezenčne, dištančne, individuálne - zašleme Vám cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku  

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru (2 dni) 

Cena 360 € bez DPH

Na objednávku: interne, prezenčne, dištančne, individuálne - zašleme Vám cenovú ponuku.

Kedy:  na objednávku   

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;

Dôkazy o pôvode tovaru - druhy, vyhotovenie, použitie

Cena 180 € bez DPH

Na objednávku: interne, prezenčne, dištančne, individuálne - zašleme Vám cenovú ponuku.

Kedy: na objednávku 

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Dodávateľské vyhlásenia v obchodnej praxi 

Cena 180 € bez DPH

K individuálnemu školeniu Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 4.4.2024; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 6.6.2024; od 9:00 do 15:00 h.; 

Ako: webinár cez on line zdieľané pripojenie

Prihláste sa na naše odborné kurzy a semináre k pôvodu tovaru :