Odborné semináre
Sem vložte podnadpis

ON LINE odborné semináre na diaľku

Naše odborné semináre a kurzy vedú skúsení lektori z aplikačnej praxe s dlhoročnými znalosťami a odbornou praxou presahujúcou 20 rokov pôsobenia v prostredí špecializovanej štátnej správy - colných orgánov na rôznych úrovniach riadenia a funkcií s bonusom znalostí s prostredia obchodných subjektov v segmente colných služieb, logistiky, všetkých druhov dopravy so znalosťou unitárneho a slovenského colného práva.

Prinášame Vám termíny odborných seminárov v rámci ktorých je obsiahnutá problematika pôvodu tovaru. Odporúčame si vždy záujemcom preštudovať obsahovú náplň predmetného odborného seminára v a rozhodnúť sa o jeho vhodnosti s ohľadom na Vašu mieru zapojenia sa do colných činností a potrebu znalosti v danom rozsahu. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás na cdservices(zavináč)cdservices.sk a my Vám radi Vaše otázky odpovieme a odporučíme Vám adekvátnu formu ako i rozsah a konkrétny odborný seminár. Ak máte záujem o odborný seminár takpovediac pripravený na mieru,  naši lektori a konzultanti Vaše požiadavky prerokujú a navrhnú optimálny model aj vzhľadom na cieľovú skupinu ako i na obsahovú skladbu, či časovú dotáciu.

Uvedené odborné semináre realizujeme priamo vo firmách ako INTERNÚ FORMU na základe požiadavky klienta a po dohode s klientom. Vypracujeme a pošleme Vám cenovú ponuku s individuálnym zvýhodnením pri skupinách. 

Počas mimoriadnej situácie a trvaní opatrení v dôsledku KORONAVÍRUSOVEJ pandémie, môžete využiť možnosť absolvovať všetky školenia v našej ponuke ON LINE diaľkovou formou cez zdieľané pripojenie. 

Prihlásiť sa môžete spôsobom ako doposiaľ a to cez prihlasovací ON LINE formulár, preklik je pri každej vzdelávacej aktivite. 

vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu realizujeme odborné semináre ON LINE. Získajte zľavu, pozri BONUSY. BONUSY pre klientov vo forme zliav až 50 % práve na školenia realizované ON LINE formou. 

Pri dodržaní bezpečnostných opatrení je možné si dohodnúť absolvovanie individuálnej konzultácie osobne za účasti jedna osoba a lektor u nás v Trnave.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal verejnú vyhlášku číslo: OLP/2405/84443 v Bratislave dňa 9.3.2020, podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. Krízový štáb Vlády SR rozhodol 24.3.2020 o platnosti zákazu až do odvolania.Opatrenie má preventívny účel predchádzať šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie. Z týchto dôvodov oznamujeme klientom, že:

  • odborné semináre a kurzy po 24.3.2020 môžete absolvovať ON LINE,
  • prihlásiť sa môžete ako doposiaľ,
  • inštrukcie pošleme len prihláseným účastníkom,
  • vzdelávajte sa z pohodlia Vášho domova, či kancelárie.

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode   

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 30.4.2020 od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 25.6.2020 od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Výklad pravidiel pôvodu tovaru pre obchodnú prax  

Cena 150 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: všeobecný termín pre 1. polrok je možný po dohode v prípade záujmu 

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; Cena 465 € bez DPH   

K individuálnemu / internému kurzu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 19.5.-21.5.2020 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti; Cena 465 € bez DPH

K individuálnemu / internému kurzu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 23.3.-26.3.2020 (4 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné konanie pri dovoze a vývoze 

Cena 125 € bez DPH  

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 7.4.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 28.5.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 30.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie a pôvod tovaru 
Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: všeobecný termín pre 1. polrok je možný po dohode v prípade záujmu

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie a colná hodnota  

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 10.3.2020; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 28.4.2020; od 9:00 do 15:00 h.;   

Kedy: 26.52020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 23.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná problematika pre logistiku

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 27.4.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 18.6.2020; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná deklarácia 

Cena 125 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: všeobecný termín pre 1. polrok je možný po dohode v prípade záujmu 

Čas konania: od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné zatriedenie - colná hodnota - pôvod tovaru 

tri piliere colného konania 

Cena 300 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy:  16.4.2020 - 17.4.2020 (2 dni);  

Čas konania: denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Dôkazy pre nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru - druhy, vystavovanie, používanie
Cena 150 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 11.5.2020od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Dodávateľské vyhlásenia pri pôvode tovaru - ich vystavovanie a používanie
Cena 150 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 9.3.2020; od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);