Zrušenie poľskej záväznej informácie na 2833 11 00

20.02.2019

Rozhodnutie týkajúce sa záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) PL PL-WIT-2016-00758 uvedené v prílohe obsahuje nomenklatúrne zatriedenie nezlučiteľné s kombinovanou nomenklatúrou (KN) uvedenou v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 ( 2 ). Táto záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru je nezlučiteľná so všeobecnými pravidlami na interpretáciu KN a so znením číselného znaku KN 2833 11 00, vykladanom v spojení s poznámkou 1 k 25. kapitole KN a so znením číselného znaku KN 2530 90 00.

Viac informácií nájdete TU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0054&from=SK