Zmeny referenčných cien EÚ - Švajčiarsko

25.02.2019

V súlade s článkom 5 ods. 2 protokolu č. 2 k dohode Únia a Švajčiarska konfederácia ako zmluvné strany poskytli 13. novembra 2018 spoločnému výboru domáce referenčné ceny všetkých surovín, na ktoré sa uplatňujú cenové kompenzačné opatrenia.

Z uvedených cien vyplýva, že sa zmenila súčasná cenová situácia v prípade uvedených surovín na území zmluvných strán.

Preto je potrebné aktualizovať domáce referenčné ceny a cenové rozdiely pre poľnohospodárske suroviny uvedené v tabuľke III protokolu č. 2 k dohode, ako aj upraviť základné sumy poľnohospodárskych surovín, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke IV uvedeného protokolu.

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ - ŠVAJČIARSKO č. 1/2019 z 29. januára 2019, ktorým sa menia tabuľky III a IV protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 v znení zmien [2019/258]


Viac informácií nájdete TU.