Výnimka z pôvodu na ryby pre Maurícius

25.02.2019

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU VJA - EÚ č. 1/2019 zo 14. januára 2019 o výnimke z pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1 Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, s cieľom zohľadniť mimoriadnu situáciu Maurícia vzhľadom na solené snúky modré [2019/167].

V súlade s článkom 42 protokolu 1 k dočasnej DHP Maurícius požiadal o novú výnimku z pravidiel pôvodu v súvislosti so 100 tonami soleného snúka modrého, patriaceho do položky HS 0305 69, dovezeného do Únie v období od októbra 2018 do októbra 2019. Maurícius vo svojej žiadosti opakovane uvádza, že snúk modrý s pôvodom v EÚ alebo na Mauríciu nie je na trhu dostupný a že snúk modrý z iných afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len "štáty AKT") nespĺňa požiadavky týkajúce sa kvality a pravidelných dodávok. Preto sa Maurícius potrebuje naďalej zásobiť nepôvodnými surovinami pre svoj spracovateľský priemysel. Maurícius predpokladá, že bude schopný v plnej miere využiť požadovanú kvótu na obdobie rokov 2018/2019.

Opatrenie sa týka - podľa prílohy nižšie:

PRÍLOHA

Poradové číslo: 09.1611

Číselný znak KN: ex 0305 69 80

Kód TARIC: 25

Opis tovaru: snúk modrý, solený

Obdobie: 14.1.2019 - 13.1.2020

Čistá hmotnosť (v tonách): 100

Viac informácií nájdete TU.