Predĺženie dohody EÚ-Palestína o 3 roky

25.02.2019

ODPORÚČANIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ-OOP č. 1/2019 z 31. januára 2019, ktorým sa schvaľuje predĺženie akčného plánu EÚ a Palestínskej samosprávy [2019/223]

Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane (ďalej len "dočasná dohoda o pridružení"), bola podpísaná 24. februára 1997 a nadobudla platnosť 1. júla 1997.

Článok 1
Spoločný výbor písomným postupom odporúča, aby sa akčný plán EÚ a Palestínskej samosprávy predĺžil o tri roky odo dňa prijatia rozhodnutia o predĺžení.

Článok 2
Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prijaté v Bruseli 31. januára 2019


Schválenie predĺženia akčného plánu o tri roky.