Obchod s tovarom na účely trestu smrti, mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

25.02.2019

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/125 zo 16. januára 2019 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá Únie, ktoré upravujú obchodovanie s tretími krajinami s tovarom, ktorý možno použiť na účel vykonania trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj pravidlá, ktoré upravujú poskytovanie sprostredkovateľských služieb, technickej pomoci, školenia a reklamy súvisiacich s takýmto tovarom.

Viac informácií a znenie nájdete TU.

PRÍLOHA I ZOZNAM ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKOV 20 A 23 A ADRESA NA ZASIELANIE OZNÁMENÍ EURÓPSKEJ KOMISII

PRÍLOHA II ZOZNAM TOVARU PODĽA ČLÁNKOV 3 A 4

PRÍLOHA III ZOZNAM TOVARU PODĽA ČLÁNKU 11

PRÍLOHA IV TOVAR, KTORÝ BY SA MOHOL POUŽIŤ NA ÚČELY VYKONÁVANIA TRESTU SMRTI PODĽA ČLÁNKU 16

PRÍLOHA V VŠEOBECNÉ POVOLENIE ÚNIE NA VÝVOZ Č. EU GEA 2019/125

PRÍLOHA VI ZOZNAM ÚZEMÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PODĽA ČLÁNKU 11 ODS. 2

PRÍLOHA VII TLAČIVO VÝVOZNÉHO ALEBO DOVOZNÉHO POVOLENIA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1

PRÍLOHA VIII TLAČIVO POVOLENIA NA POSKYTOVANIE SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1

PRÍLOHA IX TLAČIVO POVOLENIA NA POSKYTOVANIE TECHNICKEJ POMOCI PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1

PRÍLOHA X ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

PRÍLOHA XI TABUĽKA ZHODY