Antidumpingové clo na hliníkové radiátory z Číny

20.02.2019

V novembri 2012 Rada EÚ po antidumpingovom prešetrovaní (ďalej len "pôvodné prešetrovanie") uložila vykonávacím nariadením EÚ č. 1039/2012 (2) (ďalej len "konečné nariadenie") konečné antidumpingové clo na dovoz hliníkových radiátorov, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 a ex 7616 99 90 (kódy TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 a 7616999091) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len "ČĽR"). Konečným nariadením sa uložilo antidumpingové clo v rozpätí od 12,6 % do 56,2 % na dovoz od vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky, 21,2 % na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky, a colná sadzba vo výške 61,4 % na všetky ostatné spoločnosti v ČĽR.

Viac sa dozviete TU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.012.01.0013.01.SLK&toc=OJ:L:2019:012:TOC