Odborné semináre
Sem vložte podnadpis

Naše odborné semináre a kurzy vedú skúsení lektori z aplikačnej praxe s dlhoročnými znalosťami a odbornou praxou presahujúcou 20 rokov pôsobenia v prostredí špecializovanej štátnej správy - colných orgánov na rôznych úrovniach riadenia a funkcií s bonusom znalostí s prostredia obchodných subjektov v segmente colných služieb, logistiky, všetkých druhov dopravy so znalosťou unitárneho a slovenského colného práva.    

Prinášame Vám termíny odborných seminárov v rámci ktorých je obsiahnutá problematika pôvodu tovaru. Odporúčame si vždy záujemcom preštudovať obsahovú náplň predmetného odborného seminára v a rozhodnúť sa o jeho vhodnosti s ohľadom na Vašu mieru zapojenia sa do colných činností a potrebu znalosti v danom rozsahu. Ak sa neviete rozhodnúť, kontaktujte nás na cdservices(zavináč)cdservices.sk a my Vám radi Vaše otázky odpovieme a odporučíme Vám adekvátnu formu ako i rozsah a konkrétny odborný seminár. Ak máte záujem o odborný seminár takpovediac pripravený na mieru,  naši lektori a konzultanti Vaše požiadavky prerokujú a navrhnú optimálny model aj vzhľadom na cieľovú skupinu ako i na obsahovú skladbu, či časovú dotáciu.

Uvedené odborné semináre realizujeme vo priamo firmách ako INTERNÚ FORMU na základe požiadavky klienta a po dohode s klientom. Vypracujeme a pošleme Vám cenovú ponuku s individuálnym zvýhodnením pri skupinách. 

Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode   

Cena 120 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 27.6.2019 od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 18.7.2019 od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Pravidlá pôvodu - Level 1 - Výklad pravidiel, pôvodné výrobky 

Pravidlá pôvodu - Level 2 - Dôkazy o pôvode 

Pravidlá pôvodu - Level 3 - Dodávateľské vyhlásenia 

Cena 120 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 5.9.2019 od 9:00 do 15:00 h.; Level 1

Kedy: 10.10.2019 od 9:00 do 15:00 h.; Level 2 

Kedy: 28.11.2019 od 9:00 do 15:00 h.;  Level 3 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta; Cena 450 € bez DPH   

K individuálnemu / internému kurzu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 18.6.-20.6.2019 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 13.8.-15.8.2019 (3 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti; Cena 450 € bez DPH

K individuálnemu / internému kurzu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

Kedy: 24.9.-27.9.2019 (4 dni); denne od 9:00 do 15:00 h.;

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colné konanie pri dovoze a vývoze 

Cena 120 € bez DPH 

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 30.7.2018; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 10.9.2019; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 24.10.2019; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kedy: 10.12.2019; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colnotarifné zatriedenie postup, príklady, návody

(realizuje sa samostatne alebo v kombinácii s témami colná hodnota / pôvod tovaru) 

Cena 120 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 6.6.2019; od 9:00 do 15:00 h.;  Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody

Kedy: 2.7.2019; od 9:00 do 15:00 h.; Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie   

Kedy: 1.8.2019; od 9:00 do 15:00 h.; Colnotarifné zatriedenie, postup, príklady, návody 

Kedy: 17.9.2019; od 9:00 do 15:00 h.; Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie

Kedy: 7.11.2019; od 9:00 do 15:00 h.; Colnotarifné zatriedenie a pôvod tovaru  

Kedy: 3.12.2019; od 9:00 do 15:00 h.; Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná problematika pre logistiku

Cena 120 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.  

Kedy: 25.6.2019; od 9:00 do 15:00 h.;

Kedy: 4.7.2019; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kedy: 19.12.2019; od 9:00 do 15:00 h.;  

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);

Colná deklarácia 

Cena 120 € bez DPH

K individuálnemu / internému školeniu vo firme Vám na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku. 

Kedy: 17.10.2019; od 9:00 do 15:00 h.; 

Kde: C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, SK-917 01 Trnava (1. poschodie vpravo);